Konstantin Babkin

President of CJSC «Novoe Sodruzhestvo», president of «Rosagromash» accociation